Cleaner Car Contracts 2016: een terugblik

2016 is het warmste jaar ooit: voor het derde opeenvolgende jaar is het temperatuurrecord verbroken. De verandering van ons klimaat is in volle gang, en lijkt steeds meer te versnellen. Nederland draait nog voor 94% op gas, olie en steenkool en de CO2-uitstoot in Nederland neemt, als een van de weinige Europese landen, zelfs toe. Mobiliteit heeft hier een belangrijk en bovendien groeiend aandeel in. Het aantal auto’s blijft maar toenemen, en daarmee ook de dagelijkse files. Auto’s zijn sinds 2010 in werkelijkheid nauwelijks zuiniger geworden. De Nederlandse overheid bouwt de gedifferentieerde bijtelling af, en schuift daarmee de verantwoordelijkheid voor het behalen van de klimaatdoelstellingen af op werkgevers en burgers. Verbijsterend, onacceptabel en onnodig!

Afkicken van fossiele brandstof en versnellen van elektrisch en anders reizen
De oplossingen voor schonere én efficiëntere mobiliteit liggen voor het grijpen. In 2025 kan en moet ons wagenpark elektrisch zijn! De prijs van elektrische auto’s daalt en de oplossingen voor anders, flexibel en gedeeld reizen volgen elkaar snel op. Tegelijkertijd zien we dat werkgeversbeleid zich niet altijd snel laat aanpassen. Daarom hebben we ook in 2016 vol ingezet op het delen van kennis en ervaring. In 2016 publiceerden we, onder andere, de vernieuwde EV-wijzer en Bandenwijzer, we verstuurden 10 nieuwsbrieven en we organiseerden 4 bijeenkomsten, waarin we onderzoeken en nieuwe inzichten voor duurzaam mobiliteitsbeleid deelden. Ook hebben we u op de hoogte gehouden van wat er speelt in Brussel. Europa bepaalt het bronbeleid voor schonere auto’s met CO2-normen voor autofabrikanten. De transitie naar slim en elektrisch reizen scheelt uiteindelijk enorm veel geld aan olie-import en gezondheidsschade. Het levert bovendien veel nieuwe hoogwaardige banen op. Al 50 bedrijven hebben onze oproep aan de Europese Commissie voor strengere CO2-normen gesteund.

Maak Nederland koploper in slimme en elektrische mobiliteit
Daar zetten wij ook in 2017 weer op in. In de eerste helft van het jaar zullen we u uitnodigen om de discussie aan te gaan met de Eurocommissaris en zijn staf. De belangen en argumenten van het bedrijfsleven zijn doorslaggevend in de Europese Unie! We zullen u vragen om deel te nemen aan de Benchmark 2016, waarmee u inzicht krijgt in hoe uw wagenpark presteert. Ondertussen werken we samen met koplopers aan nieuwe wijzers en handige tools, zoals de Nationale Benchmark Mobiliteit waarmee u inzicht krijgt in hoe duurzaam u bent ten opzichte van andere bedrijven en tips hoe u kunt verbeteren.

Bedankt voor uw deelname aan Cleaner Car Contracts!